نویسنده :

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند
5 سال قبل

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند # سوالات ابتدایی درس: حروف ناخوانا حروف خاصّی می باشند یا تمامی حروف الفبا می توانند در مکان خاصّی از قرآن ناخوانا باشند؟ مواردی که در کتابت قرآن کریم حرفی نوشته شده است ولی خوانده نمی شود را بیان کنید. تعریف هر یک از «همزه […]

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین
5 سال قبل

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین # سوالات ابتدایی درس: تعاریف و خصوصیات سکون، تشدید، مدّ و تنوین را بیان کنید. علامت هر یک چگونه می باشد و در کتابت به چه شکل می آید؟ چرا علامت هر یک از این ها را به این شکل وضع کرده اند؟ به حرفی که […]

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده)
5 سال قبل

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده)

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده) # سوالات ابتدایی درس: تعریف هر یک از حروف مدّی (الف مدّی، واو مدّی و یاء مدّی) را بیان کنید. صدای هر یک از حروف مدّی را بیان کنید؟ شکل نوشتاری هر یک از حروف مدّی به چه شکل می باشد؟ # شروع درس: در این درس می […]

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه)
5 سال قبل

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه)

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه) # سوالات ابتدایی درس: به هر یک از فتحه، کسره و ضمّه در فارسی چه می گویند؟ چرا این حرکات را فتحه، کسره و ضمّه نامیده اند؟ هر یک از این حرکات را چگونه باید تلفّظ کرد؟ به حرفی که ضمّه، و به حرفی که فتحه، و به حرفی که […]

درس سوّم: علامت های قرآن کریم
5 سال قبل

درس سوّم: علامت های قرآن کریم

درس سوّم: علامت های قرآن کریم # سوالات ابتدایی درس: علامت هایی که برای صحیح ادا کردن صدای حروف در زبان عربی وضع شده اند را نام ببرید؟ نام فارسی «حرکات» و «حروف مدّی» را بگویید و وجه تسمیه(1) آنها را بیان کنید؟ چه تفاوتی بین حرکات و حروف مدّی وجود دارید؟ چرا بیان صحیح […]

درس دوّم: الفبای زبان عربی و حروف مقطّعه در قرآن کریم
5 سال قبل

درس دوّم: الفبای زبان عربی و حروف مقطّعه در قرآن کریم

درس دوّم: الفبای زبان عربی و حروف مقطّعه در قرآن کریم # سوالات ابتدایی درس: تفاوت های حروف الفبای عربی با حروف الفبای فارسی را از حیث تعداد، شکل، تلفظ و اسم بیان کنید. حروف مقطّعه به چه حروفی گویند و چرا نام آنها را حروف مقطّعه گذاشته اند؟ # شروع درس: الفبای زبان عربی […]

درس اوّل: تاریخچه مختصری از نقطه و علامت گذاری قرآن
5 سال قبل

درس اوّل: تاریخچه مختصری از نقطه و علامت گذاری قرآن

درس اوّل: تاریخچه مختصری از نقطه و علامت گذاری قرآن # سوالات ابتدایی درس: شیوه کتابت زمان بعثت پیامبر (ص) چه فرقی با کتابت امروزه داشت؟ چرا حتی بعضی از فصحای عرب در خواندن قرآن به اشتباه می افتاند؟(1) اولین کسانی که برای صحیح خوانی قرآن کریم قدم هایی را برداشتند چه کسانی بودند؟ به […]

5 سال قبل

آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (مقدّمه)

مقدّمه قال رسولُ اللهِ (ع): «ما مِنْ مُؤْمِنٍ ذَکَراً أو اُنْثی؛ حُرّاً أو مَمْلُوکاً اِلّا وَ لِلّهِ عَلَیهِ حَقٌ واجِبٌ اَنْ یَتَعَلَّمَ مِنَ القُرْآنِ(1)». ترجمه: هیچ زن و مرد مؤمنی نیست، چه آزاده و چه برده مگر اینکه خداوند بر او حقّ واجبی دارد که باید (به اندازه توانش) قرآن را بیاموزد. قرائت قرآن بنابر […]